Bedrijven

Voor alle bedrijven in het midden en klein segment bieden wij een totaalpakket voor het uit handen nemen van uw administratie. Wij beseffen dat het bijhouden van de administratie slechts een bijzaak is voor ondernemers, maar wel één die verplicht is door verscheidene (semi-) overheidsinstellingen. Vandaar dat wij onze tarieven en abonnementen zo aantrekkelijk mogelijk willen houden door alleen de diensten aan te bieden die van belang zijn. Geen dure adviezen en onverwachte nacalculaties, maar een gedegen boekhouding en daarbij behorende tijdige belastingaangiften. Wij ontnemen uw zorgen op deze gebieden tegen eenduidige vaste prijsafspraken. Facturering op uurbasis is uiteraard ook mogelijk tegen het in deze branche zeer voordelige tarief van €50,- per uur. Het totaalpakket bevat de volgende onderdelen:
Routinewerkzaamheden:

 • Voeren van de boekhouding
 • Samenstellen van de jaarrekening
 • BTW aangiften
 • Vennootschapsbelasting aangiften
 • Uitstel vragen van betaling (belastingen)

 • Neemt u gerust even contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.

  Voeren van de boekhouding

  Een groot deel van de samenstelwerkzaamheden bestaat uit het inboeken van in- en verkoopfacturen, het boeken van de bankmutaties en het memoriaal. U kunt er natuurlijk uit het oogpunt van kostenbesparing voor kiezen dit zelf te doen. Wel dient u hierbij rekening te houden met de aanschafkosten voor een boekhoudpakket en is het een vereiste dat u enige ervaring hebt met het verrichten van boekingswerkzaamheden. Bovendien kunnen deze werkzaamheden veel tijd in beslag nemen. Tijd die u wellicht liever besteedt aan uw kern business.

  Samenstellen jaarrekening

  Het samenstellen van de jaarrekening houdt in dat financiële informatie wordt verzameld, gerubriceerd en samengevat, waarbij geen zekerheid over de getrouwheid van de cijfers wordt verschaft, zoals bij een controleopdracht. Controle van de jaarrekening is echter alleen verplicht voor grote multinationals. De jaarrekening wordt bij RAF met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.

  BTW aangifte

  Het overgrote deel van de bedrijven in Nederland is BTW verplicht in rekening te brengen aan haar klanten, maar kunnen de BTW dat in rekening worden gebracht ook weer aftrekken. Wij verzorgen voor u de btw aangifte en alle administratieve handelingen en correspondentie die daarmee gepaard gaan.

  Eindejaarsaangifte

  Na afloop van het boekjaar wordt de winst vastgesteld. Over deze winst bent u afhankelijk van de rechtsvorm inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting verschuldigd. Wij zorgen voor een adequate aangifte en indien gewenst vragen wij uitstel van betaling aan.