Startups

Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker

Rotterdam Administration Firm legt zich toe op de startende ondernemers en zzp’ers. Wij weten als geen ander wat het starten van een eigen bedrijf met zich meebrengt en begrijpen dat deze doelgroep, vooral in de beginfase, niet een overschot aan liquiditeit heeft. Bovendien is het voeren van een administratie slechts een bijzaak voor ondernemers, maar wel één die verplicht is door verscheidene (semi-)overheidsinstellingen. Vandaar dat wij onze tarieven en abonnementen zo aantrekkelijk mogelijk willen houden door alleen de diensten aan te bieden die van belang zijn. Geen dure adviezen en onverwachte nacalculaties, maar een gedegen boekhouding en daarbij behorende tijdige belastingaangiften. Wij ontnemen uw zorgen op deze gebieden tegen eenduidige vaste prijsafspraken. Facturering op uurbasis is uiteraard ook mogelijk tegen het speciaal voor starters en zzp’ers zeer voordelige tarief van €40,- per uur.

Opstellen liquiditeitsbegroting

Voor startende ondernemers stellen wij een liquiditeitsbegroting op. Dit kan een vereiste zijn bij de aanvraag van een financiering en geeft bovendien een goed beeld over de verwachte ontvangsten en uitgaven het eerste jaar.

Opstellen beginbalans

Bij de start van uw onderneming, kiest u voor een rechtsvorm. Veel startende ondernemers kiezen tussen eenmanszaak en bv. De verschillen hiertussen worden op de website van de kamer van koophandel haarfijn uitgelegd. Wij stellen graag een beginbalans voor u op.

Voeren van de boekhouding

Een groot deel van de samenstelwerkzaamheden bestaat uit het inboeken van in- en verkoopfacturen, het boeken van de bankmutaties en het memoriaal. U kunt er natuurlijk uit het oogpunt van kostenbesparing voor kiezen dit zelf te doen. Wel dient u hierbij rekening te houden met de aanschafkosten voor een boekhoudpakket en is het een vereiste dat u enige ervaring hebt met het verrichten van boekingswerkzaamheden. Bovendien kunnen deze werkzaamheden veel tijd in beslag nemen. Tijd die u wellicht liever besteedt aan uw kern business.

Samenstellen jaarrekening

Het samenstellen van de jaarrekening houdt in dat financiële informatie wordt verzameld, gerubriceerd en samengevat, waarbij geen zekerheid over de getrouwheid van de cijfers wordt verschaft, zoals bij een controleopdracht. Controle van de jaarrekening is echter alleen verplicht voor grote multinationals. De jaarrekening wordt bij RAF met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.

BTW aangifte

Het overgrote deel van de bedrijven in Nederland is btw verplicht in rekening te brengen aan haar klanten, maar kunnen de btw dat in rekening worden gebracht ook weer aftrekken. Wij verzorgen voor u de btw aangifte en alle administratieve handelingen en correspondentie die daarmee gepaard gaan.

Eindejaars aangifte

Na afloop van het boekjaar wordt de winst vastgesteld. Over deze winst bent u afhankelijk van de rechtsvorm inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting verschuldigd. Wij zorgen voor een adequate aangifte en indien gewenst vragen wij uitstel van betaling aan.

Opstellen beginbalans

Bij de start van uw onderneming, kiest u voor een rechtsvorm. Veel startende ondernemers kiezen tussen eenmanszaak en bv. De verschillen hiertussen worden op de website van de kamer van koophandel haarfijn uitgelegd. Wij stellen graag een beginbalans voor u op.